Οι S.A.S Sports σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, στην πλατεία Ευρώπης για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στη μεγαλύτερη πολυαθλητική βραδινή εκδήλωση της Κύπρου #BeActive Night


To #BeActive Night είναι η κορωνίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας, με Εθνικό Συντονιστικό Φορέα στην χώρα μας τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού

Δράσεις και πρόγραμμα #BeActive Night

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύουν τα μέτρα, οι όροι και οι προϋποθέσεις των αρμοδίων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τον Covid-19.

Η διοργάνωση του #BeActive night υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας,  του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και των αρμοδίων αρχών σε σχέση με τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, Κεφ. 260 και τα διατάγματα που θα ισχύουν

στις 26 Σεπτεμβρίου 2020

(placeholder)

ATTENTION: Measures, terms and conditions of the competent authorities of the Republic of Cyprus apply regarding Covid-19.

The organization of #BeActive night event is subject to change according the recommendations of the Ministry of Health,  the Cyprus Sports Organization, and the competent authorities in relation to the Quarantine Law-Decree, Chapter 260 that will be in force on September 26, 2020